Bruxelas, 18 de febreiro de 2019. A Comisión Europea ha intensificado hoxe a súa comunicación coas empresas da UE no ámbito das aduanas e a fiscalidade indirecta (por exemplo, o IVE), tendo en conta do risco de que o Reino Unido podería abandonar a UE o 30 de marzo deste ano sen alcanzarse un acordo (suposto de retirada sen acordo).

A campaña de comunicación posta en marcha hoxe forma parte dos esforzos que está a realizar a Comisión para preparar a saída do Reino Unido da Unión Europea sen un acordo, en consonancia coas conclusións do Consello Europeo (artigo 50) de decembro de 2018, nas que se pide unha maior preparación para todos os supostos. Esta campaña debería axudar a informar as empresas que desexen seguir negociando co Reino Unido despois do 30 de marzo sobre o que deben facer para garantir unha transición o máis fluída posible. A preparación para o momento no que Reino Unido convértase nun país terceiro é de vital importancia se se queren evitar graves perturbacións para as empresas da UE.

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e Aduanas, declarou: «O risco dun Brexit sen acordo aumenta a medida que nos achegamos ao 29 de marzo, polo que a Comisión Europea e as autoridades aduaneiras nacionais están a traballar con afán a fin de estar preparadas para introducir exames e controis das mercadorías que circulen entre a UE e o Reino Unido. Isto é fundamental para protexer aos nosos consumidores e o noso mercado interior. Moito depende da capacidade das empresas que comercian co Reino Unido para adaptarse rapidamente ás normas aduaneiras que se aplicarán desde o primeiro día en caso de non alcanzarse un acordo. Non hai tempo que perder e estamos dispostos a axudar coa campaña de información».

A iniciativa de hoxe aspira a sensibilizar á comunidade empresarial da UE, especialmente ás pemes. Para prepararse para unha situación sen acordo e seguir facendo negocios co Reino Unido, estas empresas deben:

  • Valorar se teñen a capacidade técnica e humana necesaria para lidar coas normas e os procedementos aduaneiros, por exemplo, no que se refire ás «normas de orixe preferentes».

  • Estudar a obtención de diversas autorizacións e rexistros aduaneiros para facilitar a súa actividade comercial se o Reino Unido forma parte da súa cadea de subministración.

  • Poñerse en contacto coa autoridade aduaneira nacional para ver que outras medidas poderían adoptar para prepararse.

Hoxe púxose a disposición das empresas unha serie de documentos, incluída unha simple lista de control con cinco etapas, na que se ofrece unha visión xeral das medidas que deben tomarse. Esta documentación está dispoñible en todas as linguas da UE.

Aínda que non pode paliarse o impacto xeral dunha situación sen acordo, a campaña de hoxe complementa os esforzos nacionais por informar as empresas da UE e contribuír a chegar ás empresas afectadas dos outros 27 Estados membros da UE.

Os preparativos, que contan co apoio da Comisión, tamén están en curso nos Estados membros para velar por que a infraestrutura e a loxística das aduanas nacionais estean preparadas para facer fronte a unha situación sen acordo.

Contexto

A ratificación do acordo de retirada segue sendo o obxectivo prioritario da Comisión, pero segue sen ser seguro que se produza dita ratificación. Dado o risco dunha situación sen acordo, a Comisión leva traballando intensamente na preparación desde decembro de 2017. Instou reiteradamente aos cidadáns, ás empresas e aos Estados membros a que se preparen para todas as situacións posibles, que valoren os riscos pertinentes e que planeen a súa resposta para palialos.

Tal como se puxo de relevo na primeira Comunicación da Comisión sobre a preparación do Brexit, do 19 de xullo de 2018, con independencia do suposto contemplado, a decisión do Reino Unido de retirarse da Unión Europea causará importantes perturbacións.

Tanto as distintas partes interesadas como as autoridades nacionais e da UE deben, por tanto, prepararse para dous grandes supostos.

  • Se o acordo de retirada ratifícase antes do 30 de marzo de 2019, o Dereito da UE deixará de aplicarse ao e no Reino Unido o 1 de xaneiro de 2021, é dicir, transcorrido un período transitorio de 21 meses. O acordo de retirada contempla a posibilidade dunha única prórroga do período de transición ata un ou dous anos.
  • Se o acordo de retirada non se ratifica antes do 30 de marzo de 2019, non haberá período transitorio e o Dereito da UE deixará de aplicarse ao e no Reino Unido a partir do 30 de marzo de 2019. A este suposto refírense as expresións de situación sen acordo ou «efecto cantil».

Por mor dos chamamentos do Consello Europeo (artigo 50) de novembro e decembro de 2018 para intensificar o traballo de preparación a todos os niveis, a Comisión adoptou o 19 de decembro de 2018 un Plan de acción de continxencia e varias medidas lexislativas, tamén no ámbito das aduanas. Isto sucede a Comunicacións anteriores publicadas en novembro e xullo de 2018.

Nesta situación sen acordo, as mercadorías con orixe ou destino no Reino Unido trataranse como importacións e exportacións correspondentes a un «terceiro país». Isto significa que os trámites e os controis aduaneiros aplicaranse á importación e a exportación. Os dereitos de aduana, o IVE e os impostos especiais percibiranse no momento da importación, mentres que as exportacións ao Reino Unido estarán exentas do IVE.

A Comisión publicou unha serie de comunicacións, dispoñibles en todas as linguas da UE, que teñen por obxecto informar mellor ás partes interesadas e aos viaxeiros sobre as consecuencias que podería ter para a súa actividade aspectos tales como os procedementos aduaneiros, os impostos indirectos (por exemplo, o IVE e os impostos especiais), as normas de orixe preferentes e as licenzas de importación e exportación.

A actuación dos Estados membros tamén é esencial. As autoridades nacionais desempeñan un papel crave no seguimento e a orientación dos preparativos da industria. A este respecto, a Comisión mantivo debates técnicos cos outros 27 Estados membros da UE, tanto sobre cuestións xerais de preparación como sobre preparativos sectoriais, xurídicos e administrativos específicos. Tamén comezou unha serie de visitas aos 27 Estados membros da UE para cerciorarse de que a planificación nacional de continxencias vaia por bo camiño e achegar as aclaracións necesarias sobre o proceso de preparación.

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal