A Unión Europea e o Reino Unido celebraron a súa primeira reunión do Comité Especializado sobre a aplicación e o cumprimento do Protocolo sobre Irlanda/Irlanda do Norte, por videoconferencia.

O debate tivo lugar nunha atmosfera construtiva. As partes fixeron un balance dos esforzos de aplicación de ambas as partes. Tamén mantiveron un primeiro intercambio sobre as decisións que o Comité Mixto debe adoptar antes de que finalice o período de transición, e que se pediu ao Comité Especializado que prepare.

A aplicación adecuada e oportuna do Acordo de Retirada segue sendo unha prioridade fundamental para a Unión Europea, en particular para manter a paz e a estabilidade na illa de Irlanda no contexto do Acordo do Venres Santo (Belfast), garantindo ao mesmo tempo a integridade do Mercado Único. Unha nova asociación só pode construírse sobre a base da aplicación fiel e efectiva do Acordo de Retirada.

O Protocolo sobre Irlanda / Irlanda do Norte aplícase a partir do 1 de xaneiro de 2021 e establece claramente as obrigacións legais de ambas as partes.

Como o tempo é curto, a Comisión subliña a importancia de que o Reino Unido expoña os seus plans con respecto a todas as medidas de aplicación prescritas polo Protocolo sobre Irlanda / Irlanda do Norte e proporcione un calendario detallado. Agora é urxente que os intercambios na Comisión Especializada vaian seguidos de medidas tanxibles. A Comisión segue estando disposta a traballar co Reino Unido para garantir que o Protocolo poida aplicarse integramente a partir do 1º de xaneiro de 2021.

O Comité Especializado no Protocolo sobre Irlanda/Irlanda do Norte é un do seis Comités Especializados establecidos en virtude do artigo 165 do Acordo de Retirada e a súa función consiste en facilitar a execución e aplicación deste Protocolo e formular recomendacións ao Comité Conxunto en relación co funcionamento do mesmo.

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal