A Comisión Europea publicou hoxe unha recomendación ao Consello para a apertura de negociacións destinadas a establecer unha nova colaboración co Reino Unido.

Esta recomendación baséase nas Directrices e conclusións do Consello Europeo, así como na Declaración Política que a UE e o Reino Unido acordaron en outubro de 2019.

Contén unha proposta detallada de directrices de negociación, que definen o alcance e os termos da futura asociación que a Unión Europea desexa establecer co Reino Unido. Estas directrices refírense a todos os ámbitos de interese para as negociacións, incluída a cooperación comercial e económica, a cooperación policial e xudicial en materia criminal, política exterior, seguridade e defensa e a participación nos programas da Unión, xunto con outras áreas temáticas de cooperación. Un capítulo específico dedicado á gobernanza establece as liñas principais dun marco de goberno xeral que inclúe todos os ámbitos da cooperación económica e de seguridade.

Como negociadora da UE, a Comisión ten a intención de seguir coordinándose estreitamente co Consello e os seus órganos preparatorios, así como co Parlamento Europeo, como sucedeu coas negociacións que levaron ao Acordo de retirada.

A presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dixo: "É hora de comezar o traballo. O tempo presiona. Farémolo dun xeito equitativo e transparente, pero defenderemos os intereses da UE e os intereses dos nosos cidadáns ata o final ».

Michel Barnier, o principal negociador da Comisión Europea, dixo: "Imos negociar desde boa fe. A Comisión continuará traballando en estreita colaboración co Parlamento Europeo e co Consello. A nosa misión será defender os intereses dos nosos cidadáns e da nosa Unión e facelos prosperar, mentres atopemos solucións que respecten as decisións do Reino Unido".

Próximas etapas

O Consello deberá adoptar o proxecto de directrices de negociación, autorizando formalmente á Comisión para iniciar negociacións, como negociador da Unión.

Contexto

O 31 de xaneiro de 2020, o Reino Unido retirouse da Unión Europea e da Comunidade Europea de Enerxía Atómica (Euratom).

As disposicións para a retirada están recollidas no Acordo de retirada, que entrou en vigor o 1 de febreiro de 2020. O Acordo establece un período de transición durante o que a lei da UE segue aplicándose ao Reino Unido e que durará polo menos ata o 31 de decembro de 2020, a non ser que a Comisión Paritaria creada no marco do propio acordo adopte, antes do 1 de xullo de 2020, unha única Decisión pola que se amplía o período transitorio ata un máximo de dous anos.

Nas directrices do 23 de marzo de 2018, o Consello Europeo reiterou a determinación da Unión de manter unha colaboración o máis próxima posible co Reino Unido no futuro. Segundo estas directrices, a asociación debe cubrir tanto a cooperación económica e comercial como outras áreas, en particular a loita contra o terrorismo e a delincuencia internacional, así como a seguridade, a defensa e a política exterior.

O marco para esa futura asociación entre a Unión Europea e o Reino Unido está definido na Declaración Política.

A recomendación publicada hoxe pola Comisión Europea é o primeiro paso no proceso de negociación, que invita ao Consello a autorizar á Comisión para que abra negociacións formais para unha nova colaboración co Reino Unido.

Fonte: Comisión Europea

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal