A distribución de escanos no Parlamento modificouse como consecuencia da saída do Reino Unido da UE. Consulte cantos escanos ten agora cada país.

Fonte: Parlamento Europeo

Desde o 1 de febreiro de 2020, o Parlamento Europeo conta con 705 escanos, fronte aos 751 (o máximo permitido polos tratados da UE) que tiña antes da saída do Reino Unido da UE.

Distribución de escanos: ningún país prexudicado

Dos 73 escanos do Reino Unido, 27 repartíronse entre aqueles países que estaban subrepresentados, mentres que os 46 restantes mantéñense en reserva para futuras ampliacións da UE. De acordo coa lei electoral de 1976, os países membros teñen que notificar ao Parlamento Europeo noméelo dos deputados que ocuparán os escanos antes de que os mandatos poidan comezar oficialmente.

O Tratado da UE establece que o número de membros do Parlamento Europeo non pode pasar 750, máis o presidente. Tamén establece que a representación será “decrecientemente proporcional”, cun mínimo de seis deputados por país e un máximo de 96.

A proporcionalidade decrecente implica que un país máis pequeno non pode ter máis escanos que outro máis grande, e que o cociente de habitantes por escano debe aumentar a medida que se incrementa a poboación. Así, a distribución de asentos na Cámara permite reflectir a evolución demográfica dos Estados membros.

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal