Eloxio aos esforzos de Michel Barnier por garantir unha retirada ordenada do Reino Unido ‎nun debate que puxo de manifesto a persistencia da incerteza ‎para os cidadáns e a economía.

Os dirixentes rexionais e locais instaron o 6 de decembro á Unión Europea a tomar medidas para suavizar o impacto da retirada do Reino Unido, e reclamaron un orzamento da UE que estimule as economías rexionais. As peticións formuláronse durante un debate en Bruxelas co negociador principal da UE co Reino Unido, Michel Barnier, quen recibiu eloxios por conseguir un acordo que limita os riscos para a UE e, en particular, para a República de Irlanda, así como polo seu labor de implicación das cidades e as rexións ao longo das negociacións.

O Sr. Barnier interveu no Comité Europeo das Rexións (CDR) —a asemblea dos entes locais e rexionais da UE— poucos días despois de que os xefes de Estado ou de Goberno dos Estados membros aprobasen o acordo de retirada, que se presentará ao Parlamento británico para a primeira fase de ratificación o 11 de decembro. O acordo é o preludio ás negociacións sobre as relacións a longo prazo entre o Reino Unido e a UE, que, segundo declarou o Sr. Barnier ao CDR en marzo de 2017, deberían de ser «ambiciosas» nos ámbitos do comercio, a investigación e a innovación, a loita contra o cambio climático, a cooperación internacional e o desenvolvemento e a seguridade.

O Sr. Barnier, negociador principal da UE e antigo comisario europeo de Desenvolvemento Rexional, afirmou: «Trátase dun acordo equilibrado; é o único e o mellor posible. O acordo respecta os principios da UE, tendo en conta ao mesmo tempo as liñas vermellas do Reino Unido. Para o actual período de programación da UE 2014-2020, acordamos que todos os compromisos contraídos polos vinte e oito serán cumpridos polos vinte e oito, garantindo así a estabilidade financeira. Preservarase a competencia leal e conservaranse as posibilidades de cooperación coas cidades, rexións e universidades do Reino Unido. Manterase o dinamismo económico dos nosos territorios, algúns dos cales manteñen unha estreita relación comercial co Reino Unido. Agora ben, sen ratificación, non haberá acordo de retirada nin período de transición. A posibilidade de que non haxa acordo aínda non pode descartarse, polo que segue sendo necesario que todas as rexións e cidades prepárense ben para iso».

Karl- Heinz Lambertz (BE/PSE), presidente do CDR e membro do Senado belga en representación da Comunidade Germanófona, declarou: «O acordo de retirada ofrece a mellor solución de compromiso nunha negociación complicada, aínda que o seu impacto deixarase sentir nas rexións da EU-27 e do Reino Unido. Non haberá gañadores no Brexit , e a UE debe facer todo o posible para limitar as perdas. A preparación require a participación de todos os niveis de goberno. A UE debe agora chegar a un acordo sobre un orzamento a longo prazo que sexa máis ambicioso e, para disipar incertezas, garantir que se aprobe antes das eleccións europeas. Este é outro motivo para non recortar os fondos de desenvolvemento rexional no orzamento da UE posterior a 2020. Todos os axentes involucrados deben escoitar atentamente o chamamento das rexións a favor dunhas negociacións máis inclusivas, sobre todo tendo en conta que varios dos parlamentos rexionais deberán participar na aprobación de calquera futuro acordo comercial entre a UE e o Reino Unido».

Tras a última intervención no CDR, en marzo de 2017, do Sr. Barnier, o Comité estivo realizando un exercicio de inventariado para determinar o posible impacto da retirada do Reino Unido nas rexións e cidades. O CDR, que se reuniu con representantes das administracións descentralizadas e os gobernos locais do Reino Unido, tamén levou a cabo unha enquisa económica entre os entes locais e rexionais e as cámaras de comercio locais, e encargou un estudo de avaliación do impacto de o  Brexit nunha serie de rexións da UE (en Bélxica, Alemaña, Francia, Polonia e España) e de sectores (transporte, maquinaria, electrónica, alimentación, produtos químicos, téxtil e mobles). En maio de 2018, o CDR adoptou unha resolución política na que pedía á UE que non deixase «sós aos entes locais e rexionais á hora de afrontar» os retos expostos pola saída do Reino Unido da UE.

O CDR solicitou que o orzamento da UE para o período 2021-2027 equivalla ao 1,3 % da renda nacional bruta da UE tras a retirada do Reino Unido.

Fonte: Comité das Rexións

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal