Bruxelas, 29 de xuño de 2018. O Consello Europeo, reunido en formación de 27 Estados Membros (Art. 50 TEU), adoptou as seguintes conclusións relativas ás negociacións sobre a retirada do Reino Unido da Unión Europea:

"1. Á luz da situación presentada polo negociador da Unión, o Consello Europeo celebra os progresos realizados en partes do texto legal do Acordo de Retirada. O Consello Europeo toma nota, con todo, de que outros aspectos importantes aínda deben ser acordados, incluída a aplicación territorial do Acordo de Retirada, especialmente no que respecta a Xibraltar.

2. O Consello Europeo expresa a súa preocupación polo feito de que aínda non se logrou un progreso substancial ao acordar unha solución para Irlanda / Irlanda do Norte. Lembra o compromiso asumidos polo Reino Unido a este respecto en decembro de 2017 e marzo de 2018, e insiste na necesidade de intensificar os esforzos para que o Acordo de Retirada, incluídas a súa disposicións transitorias, poidan concluírse canto antes para que entren en vigor a data de retirada. Lembra que as negociacións só poden progresar sempre que todos os compromisos asumidos ata agora respéctense na súa totalidade.

3. Tamén se debe acelerar o traballo con vistas a preparar unha declaración política sobre o marco para a relación futura. Isto require maior claridade, así como propostas realistas e viables do Reino Unido en canto á súa posición sobre a relación futura. O Consello Europeo confirma os principios establecidos nas súas directrices e a posición definida en marzo de 2018. O Consello Europeo lembra que, se as posturas do Reino Unido evolucionasen, a Unión estará preparada para reconsiderar a súa oferta de acordo cos principios establecidos no directrices do 29 de abril e 15 de decembro de 2017, así como do 23 de marzo de 2018.

4. O Consello Europeo renova o seu chamamento aos Estados membros, ás institucións da Unión e a todos partes interesadas para intensificar o seu traballo para a preparación en todos os niveis e para todos os resultados."

Documento completo (en inglés)

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal