Boris Johnson defendo o Brexit en Bruxelas

O partido conservador británico conseguiu pasar a súa proposta para o Brexit na Cámara Baixa, con 358 votos a favor e 234 en contra.

Tras a folgada vitoria nas urnas de Boris Johnson, o pasado 12 de decembro, todo apuntaba cara a unha saída precipitada de Reino Unido da Unión Europea. O pasado 20 de decembro a Cámara Baixa tomaba a decisión de aprobar o seu plan de divorcio, que se fará efectivo o próximo 31 de xaneiro.

Johnson confeccionou un apertado calendario para que o proceso se efectúe coa maior brevidade posible. O proxecto inclúe unha cláusula pola cal se imposibilita estender o período de transición máis aló do 31 de decembro, e espérase que a aprobación da lei complétese antes do mesmo 31 de xaneiro.

Isto deixa un prazo de apenas 11 meses para pechar o acordo comercial coa UE, un feito que non pasou inadvertido en Bruxelas. A Comisión fixo constar a súa preocupación pola pouca marxe de manobra que deixará para unhas negociacións nas que non se fixeron avances de forma substancial desde 2016, ano no que foi aprobado o Brexit por medio de referendo.

Santiago de Compostela, Xaneiro de 2020. Tras la holgada victoria en las urnas de Boris Johnson, el pasado 12 de diciembre, todo apuntaba hacia una salida precipitada de Reino Unido de la Unión Europea. El 20 de diciembre la Cámara Baja tomaba la decisión de aprobar su plan de divorcio, que se hará efectivo el próximo 31 de enero.
Johnson ha confeccionado un apretado calendario para que el proceso se efectúe con la mayor brevedad posible. El proyecto incluye una cláusula por la cual se imposibilita extender el período de transición más allá del 31 de diciembre y se espera que la aprobación de la ley se complete antes del mismo 31 de enero. Esto deja un plazo de apenas 11 meses para cerrar el acuerdo comercial con la UE, un hecho que no ha pasado inadvertido en Bruselas y que preocupa por el poco margen de maniobra que dejará para unas negociaciones en las que no se ha avanzado de forma sustancial desde 2016, año en el que fue aprobado el Brexit por medio de referéndum.

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal