Bruxelas, 30 de xaneiro de 2019

Dado o risco cada vez maior de que o Reino Unido poida abandonar a UE o 30 de marzo deste ano sen un acordo («escenario sen acordo»), a Comisión Europea ha adoptado hoxe un conxunto definitivo de propostas de continxencia no ámbito do programa Erasmus, a coordinación da seguridade social e o orzamento da UE.

Dáse así continuidade aos chamamentos do Consello Europeo (artigo 50) de novembro  y decembro de 2018 de novembro e decembro de 2018 para intensificar o traballo de preparación a todos os niveis, e á adopción, o 19 de decembro de 2018, do Plan de Acción de Continxencia da Comisión, incluídas varias medidas lexislativas, así como ás propostas de continxencia da semana pasada para a pesca na UE. Veñen sumarse ao amplo traballo de preparación que emprendeu a Comisión desde decembro de 2017, tal como establécese en anteriores comunicaciones de preparación .

Nun «escenario sen acordo», as medidas adoptadas hoxe garantirán que:

- os mozos da UE e do Reino Unido que participen no programa Erasmus+ ao 30 de marzo de 2019 poidan completar a súa estancia sen interrupción;

- as autoridades dos Estados membros da UE sigan tendo en conta os períodos de seguro, emprego ou residencia no Reino Unido antes da data de retirada á hora de calcular prestacións da seguridade social como as pensións;

- os beneficiarios do Reino Unido do financiamento da UE sigan recibindo pagos en virtude dos contratos vixentes, sempre que o Reino Unido siga cumprindo as súas obrigacións financeiras con cargo ao orzamento da UE. Esta cuestión é independente da liquidación financeira entre a Unión Europea e o Reino Unido.

É importante sinalar que estas medidas en ningún caso poderán atenuar o impacto global da falta de acordo, como tampouco compensarán en ningún modo a falta de preparación nin reproducirán plenamente as vantaxes da adhesión á Unión ou as vantaxosas condicións dun eventual período de transición como o que se prevé no acordo de retirada.

As propostas de hoxe son de carácter temporal, teñen un alcance limitado e serán adoptadas unilateralmente pola UE. Teñen en conta os debates cos Estados membros. A Comisión seguirá apoiando aos Estados membros no seu labor de preparación e intensificou os seus esforzos, por exemplo organizando visitas a todas as capitais da  EU-27.

Contexto

O 14 de novembro de 2018, os negociadores da Comisión e do Reino Unido acordaron os termos do acordo de retirada. O 22 de novembro de 2018, a Comisión aprobou o acordo de retirada. O 25 de novembro de 2018, o Consello Europeo (artigo 50) aprobou o acordo de retirada e convidou á Comisión, ao Parlamento Europeo e ao Consello para tomar as medidas necesarias para que o acordo poida entrar en vigor o 30 de marzo de 2019, co fin de asegurar unha retirada ordenada. Na actualidade existe unha gran  incertidurmbre ao redor da ratificación do acordo de retirada no Reino Unido.

O 5 de decembro de 2018 a Comisión adoptou dúas propostas de Decisión do Consello polas que se autorizan a firma e a celebración  do acordo de retirada. Para que o acordo de retirada entre en vigor, o Consello debe autorizar a firma do texto en nome da Unión e o Parlamento Europeo debe dar a súa aprobación antes de ser celebrado polo Consello. O acordo de retirada terá que ser ratificado polo Reino Unido, de conformidade cos seus propios requisitos constitucionais.

A ratificación do acordo de retirada segue sendo o obxectivo prioritario da Comisión. Tal como púxose de relevo na primeira Comunicación da Comisión sobre a preparación do  Brexit, do 19 de xullo de 2018, con independencia do feito de que haxa ou non un acordo, a decisión do Reino Unido de retirarse da Unión Europea causará importantes perturbacións.

Tanto os distintos interesados como as autoridades nacionais e da UE deben, por tanto, prepararse para dúas grandes hipóteses:

• Se o acordo de retirada ratifícase antes do 30 de marzo de 2019, o Dereito da UE deixará de aplicarse ao e no Reino Unido o 1 de xaneiro de 2021, é dicir, transcorrido un período transitorio de 21 meses.  The  Withdrawal  Agreement  includes  the  possibility  for a single  extension  of  the  transition  period  for  up  to  one  or  two  years.

• Se o acordo de retirada non se ratifica antes do 30 de marzo de 2019, non haberá período transitorio e o Dereito da UE deixará de aplicarse ao e no Reino Unido a partir do 30 de marzo de 2019. Esta hipótese coñécese como «escenario sen acordo» ou «escenario límite».

A Comisión publicou o ano pasado 88 comunicacións sectoriais para informar os cidadáns das consecuencias da retirada do Reino Unido en ausencia de calquera forma de acordo de retirada. Están dispoñibles en todas as linguas oficiais da UE. Coas propostas de hoxe, son 18 as propostas lexislativas presentadas pola Comisión propostas no contexto da preparación do  Brexit e o traballo de continxencia. A Comisión mantivo tamén debates técnicos cos Estados membros da  EU-27, tanto sobre cuestións xerais de preparación como sobre medidas de preparación sectoriais, xurídicas e administrativas específicas. As diapositivas utilizadas nestes seminarios técnicos están dispoñibles  en línea. A Comisión tamén empezou a visitar os 27 Estados membros da UE co fin de garantir que os plans nacionais de continxencia vaian polo bo camiño e de proporcionar as aclaracións necesarias sobre o proceso de preparación.

Máis información:

Páxina coa relación dos textos adoptados hoxe

Preguntas e respostas sobre  o «Plan de Acción de Continxencia» da Comisión, do 19 de decembro de 2019

Sitio web da Comisión Europea sobre a preparación para o Brexit (no que se encontran as «Comunicacións sobre a preparación para o Brexit»)

Diapositivas sobre a preparación

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal