• O 1 de xaneiro de 2020 o Reino Unido deixará de formar parte da UE a todos os efectos
  • Despois de catro roldas de negociacións, estas aceléranse en xullo co fin de chegar a un acordo comercial no outono, que hoxe parece difícil
  • O Consello invita a todas as partes interesadas a intensificar o seu traballo para preparar a saída económica do Reino Unido da UE nun prazo de seis meses

Bruxelas, 26 de xuño de 2020 . Mediante procedemento por escrito, o Consello da UE tomou nota hoxe da decisión do goberno do Reino Unido de non solicitar unha prórroga do período de transición previsto no Acordo de retirada. Isto significa que este período rematará o 31 de decembro e, polo tanto, a lei da Unión deixará de aplicarse no e para o Reino Unido a partir desa data.

Esta decisión pecha as portas a un aprazamento da saída de feito do Reino Unido da UE, despois da saída formal da UE do 31 de xaneiro e do chamado período transitorio durante o que o Reino Unido segue sendo membro do mercado único e a Unión Aduaneira. Polo tanto, o 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido sairá da UE con ou sen acordo comercial.

As negociacións para chegar a un acordo comercial

As negociacións comezaron o 1 de marzo despois de que o Consello entregara o mandato á Comisión e o Parlamento Europeo o aprobase. A crise do coronavirus, que estalou dúas semanas despois, obrigou a celebrar soamente unha rolda presencial das catro mantidas. O carácter virtual das reunións dificulta estas negociacións. As roldas celébranse de forma espaciada a petición da Comisión, que deberá informar ao Consello e tamén informar ao Parlamento Europeo.

O mandato da Comisión é moi ambicioso e, nalgúns casos,
supera a Declaración Política que acompaña o Acordo de Retirada. En calquera caso, ambas as partes deben respectar esta declaración, algo que non é doado
xa que é un documento político e non un documento legal, polo que admite diferentes interpretacións.

As cuestións máis difíciles hoxe son:

  • Condicións xustas para unha competencia aberta e xusta ( level playing field): A UE quere que o Reino Unido non se converta nun competidor inxusto para a UE no futuro, dada a súa proximidade xeográfica e o importante volume de transaccións comerciais. A UE pide normas coherentes, pero non equivalentes, sobre axuda estatal, fiscalidade, medio ambiente ...
  • Pesca : o Reino Unido evolucionou un pouco na negociación e é algo máis flexible na súa posición. Pola contra, o mandato que ten a Comisión é de máximos, vai máis alá da Declaración Política que defende o status quo. Para o Reino Unido é unha liña vermella. Segundo fontes comunitarias, a UE amosou a súa vontade de chegar a un punto intermedio e espera un movemento similar do Reino Unido.

O mandato negociador determina que non haberá acordo se non se cumpren estas dúas condicións. Polo menos oito países non aprobarían un acordo comercial que non estea precedido dun acordo pesqueiro. No caso do level playing field,  tamén habería unha forte oposición no Consello.

Perspectivas de acordo

O prazo para alcanzalo é o 31 de outubro.
Con este obxectivo, as conversacións están a acelerar en xullo. A UE espera maior vontade
do Reino Unido para pasar das súas liñas vermellas.

Desde o punto de vista británico, o primeiro ministro Boris Johnson ten un amplo apoio para avanzar no Brexit económico e o seu obxectivo tamén é chegar a un acordo, aínda que non sexa a calquera prezo. A UE ten claro
que se non se conclúe un acordo este ano, será peor para o Reino Unido que para a UE. Nese caso, en 2021, comezaríanse novas negociacións comerciais
que poden levar anos, como sucedeu con Canadá (10) ou Mercosur (30).

As autoridades comunitarias piden polo tanto aos Estados membros e a todas as partes interesadas que intensifiquen a súa preparación e preparación a todos os niveis e para
todos os resultados, incluído o non chegar a un acordo.

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal