Preguntas frecuentes

Respostas Brexit

Obtén resposta ás dúbidas máis habituais sobre o brexit

Todos os cidadáns da UE e os seus familiares que desexen seguir residindo, traballando ou estudando no Reino Unido despois do 30 de xuño de 2021, deberán solicitar obrigatoriamente (incluídos os menores de idade) un permiso de residencia en base ao EU Settlement Scheme, un novo procedemento do Ministerio do Interior británico (Home Office). Para iso, requírese que o cidadán da UE resida no Reino Unido antes do 31 de decembro de 2020. En base ao EU Settlement Scheme (EUSS), outorgaranse dous status:  

  • Settledstatus ou permiso de residencia indefinido, para aqueles cidadáns da UE e familiares que residisen no Reino Unido de forma continua máis de 5 anos. 
  • Os cidadáns da UE e os seus familiares que desexen trasladarse ao Reino Unido para residir, traballar ou estudar despois do 31 de decembro de 2020 deben saber que o 1 de xaneiro de 2021, entrará vigor o novo sistema migratorio británico. Por tanto, todos aqueles cidadáns que desexen entrar no Reino Unido para traballar, estudar ou residir (independentemente da súa nacionalidade) deberán rexerse polo novo sistema migratorio británico.  

    Poderá atopar toda a información dispoñible ata a data nestligazón. 

    Se ten dúbidas sobre o novo sistema migratorio británico, pode consultar a información na páxina web das autoridades británicas. Dependendo das súas respostas, indicaranlles que tipo de visado ou permiso necesitan para entrar no Reino Unido a partir do 1 de xaneiro de 2021.  

O prazo final para solicitar os devanditos permisos de residencia en base ao EU Settlement Scheme será o 30 de xuño de 2021. Para iso, requírese que o cidadán da UE resida no Reino Unido desde antes do 31 de decembro de 2020.  

Os cidadáns da UE e os seus familiares que desexen trasladarse ao Reino Unido para residir, traballar ou estudar despois do 31 de decembro de 2020 deben saber que o 1 de xaneiro de 2021, entrará vigor o novo sistema migratorio británico. Por tanto, todos aqueles cidadáns que desexen entrar no Reino Unido para traballar, estudar ou residir (independentemente da súa nacionalidade) deberán rexerse polo novo sistema migratorio británico.  

Poderá atopar toda a información dispoñible ata a data nestligazón. 

Se ten dúbidas sobre o novo sistema migratorio británico, pode consultar a información na páxina web das autoridades británicas. Dependendo das súas respostas, indicaranlles que tipo de visado ou permiso necesitan para entrar no Reino Unido a partir do 1 de xaneiro de 2021.  

O Portelo Único Brexit pode asistir a cidadáns españois co procedemento EU Settlement Scheme. Para iso, pode contactar co consulado.   

No caso dos cidadáns da UE que desexen entrar no Reino Unido como turistas a partir do 1 de xaneiro de 2021, poderán facelo ata un máximo de 6 meses sen necesidade de tramitar un visado. Todos os cidadáns que desexen entrar no Reino Unido por outros motivos, como traballar ou estudar, deberán tramitar un visado con antelación.  

Máis información aquí.

Os cidadáns da UE, o EEE (Espazo Económico Europeo) e Suíza poden seguir viaxando ao Reino Unido para vacacións ou viaxes de curta duración, sen necesidade dun visado. Terán que mostrar un pasaporte válido ou un documento nacional de identidade se é cidadán dun país da UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega ou Suíza. O DNI non será válido para entrar no Reino Unido a partir do 1 de outubro de 2021, aínda que se pode seguir utilizando unha tarxeta de identificación nacional para entrar no Reino Unido ata polo menos o 31 de decembro de 2025 se a persoa estableceu ou preestablecido o seu status baixo o EU Settlement Scheme ou teñen un permiso de traballador fronteirizo. Pódense usar as eGates automáticas nalgúns aeroportos se se posúe un pasaporte biométrico e ése maior de 12 anos.  

Ademais, non haberá controis de inmigración rutineiros nas viaxes dentro da Zona de Viaxe Común, e non haberá ningún na fronteira terrestre entre Irlanda do Norte e Irlanda. Aínda é posible entrar no Reino Unido cun pasaporte que caduca en menos de 6 meses.  

Toda a información aquí.  

Os residentes en Reino Unido que empezaron a súa estancia sendo menores de 67 poderán seguir conducindo no Reino Unido cun carné de conducir emitido por un Estado membro sen cambios ata os 70 anos. Se pasou a ser residente no Reino Unido sendo maior de 67 anos, poderá seguir usando o seu carné de conducir europeo ata un máximo de 3 anos. Posteriormente, deberá intercambiar o seu carné de conducir español por un británico. Os visitantes poderán seguir usando o seu carné de conducir europeo.  

Todos os cidadáns españois que ao 31 de decembro de 2020 estivesen amparados polo Acordo de Retirada continuarán co seu dereito para recibir asistencia sanitaria como ata o de agora. Nos seus desprazamentos temporais a España poderán viaxar coa nova tarxeta sanitaria europea que será válida a partir do 1 de xaneiro de 2021. Pódese solicitar nesta ligazón. 

Se o motivo de vir ao Reino Unido é traballar ou estudar máis de 6 meses necesitará un visado e terá que pagar a Taxa Sanitaria para acceder ao Servizo Nacional de Saúde (NHS).  

A partir do 1 de xaneiro será potestade dos distintos operadores de telefonía móbil ofrecer unhas condicións similares ás actuais. Algúns operadores do Reino Unido xa anunciaron que o farán.  

Pode entrar en Reino Unido co seu can, gato ou mascota se o animal ten un microchip, ten un pasaporte ou un certificado oficial dun veterinario dun terceiro estado e foi vacinado contra a rabia e someteuse a un tratamento antiparasitario.  

Se non se cumprisen os requisitos, as mascotas poderían ser rexeitadas en fronteira ou postas en corentena.  

O procedemento para solicitar a  equivalencia de títulos estranxeiros no Reino Unido realízase a través de UK NARIC, a axencia británica encargada do recoñecemento de títulos e  cualificaciones. Na súa web recóllense todos os detalles sobre os requisitos e procedementos para o recoñecemento no Reino Unido de estudos cursados fose este país.  

Entre os servizos proporcionados por UK NARIC atópase a solicitude e obtención dunha declaración comparativa (Statement of Comparability) que pode empregarse para fins laborais (solicitar un traballo) ou educativos (matricularse en estudos). Despois do 1 de xaneiro, UK NARIC seguirá funcionando como axencia de recoñecemento de títulos e cualificacns e farao seguindo o establecido no Convenio de Recoñecemento de Lisboa, do que o Reino Unido é e seguirá sendo signatario.  

Desde o 1 de xaneiro de 2021, é de aplicación o procedemento para terceiros Estados que non son membros da UE ou as condicións que se recollan nun acordo bilateral, pero, en todo caso, poderase seguir solicitando a homologación ou  equivalencia de títulos universitarios. O procedemento para terceiros Estados poderá requirir trámites adicionais, como a apostila da Haia. En todo caso, o Reino Unido seguirá formando parte do Espazo Europeo de Educación Superior.  

Os cidadáns da UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suíza que residan no Reino Unido o 31 de decembro de 2020 ou antes poden solicitar o EU Settlement Scheme (EUSS).  

O EUSS significa que os cidadáns da UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega e Suíza poderán quedar e seguir traballando, estudando e accedendo a beneficios e servizos como a asistencia sanitaria do NHS en xeral da mesma forma que o fan actualmente. A solicitude é gratuíta e dispoñen ata o 30 de xuño de 2021 para solicitalo. Poden consultar toda a información dispoñible sobre este rexistro nesta ligazón. 

Os estudantes da UE que comezan un curso no Reino Unido a partir do 1 de xaneiro de 2021 deberán verificar se necesitan un visado do Reino Unido. Poden solicitar un visado de estudante se son maiores de 16 anos e planean comezar un curso cunha institución acreditada que posúa a capacidade de actuar como ‘sponsor’ ou patrocinador. En caso de ter 16 ou 17 anos e querer estudar nunha escola independente no Reino Unido, deberán solicitar un visado de estudante infantil. No caso dos cursos de ata 6 meses de duración, non será necesaria unha visa para estudar no Reino Unido sempre que se estude nunha institución acreditada. Neste suposto inclúense os cursos de inglés. Os interesados poderán solicitar unha visa de estudo a curto prazo se están a estudar nun curso de idioma de inglés cunha duración máxima de ata 11 meses. Pode consultarse nesta ligazón a información dispoñible. 

Tal como establece o art. 24 do Código Civil, o español de orixe que residindo no estranxeiro adquire voluntariamente unha nacionalidade estranxeira ou utiliza unha nacionalidade estranxeira que teña atribuída desde antes da súa maioría de idade, poderá conservar a nacionalidade española se declara a súa vontade de conservala antes dos tres anos desde a devandita adquisición ou desde a súa maioría de idade no Consulado do seu lugar de residencia. Por tanto, en canto un maior de idade adquira a nacionalidade británica, deberá comunicar a súa vontade de conservar a súa nacionalidade española no prazo de 3 anos desde a adquisición da nacionalidade británica. A declaración de conservación deberá realizala ou no Consulado de España en Londres, no Consulado de España en Edimburgo ou no Consulado de España en Manchester, dependendo de onde resida.  

Os cónxuxes, parellas de feito, fillos ou netos dependentes e pais ou avós dependentes do cidadán da UE (sexa cal for a súa nacionalidade) poderán entrar no Reino Unido en calquera momento, sempre que a relación exista antes do 31 de decembro de 2020 e no momento da entrada no Reino Unido (excepto fillos futuros, que poderán entrar no Reino Unido en calquera momento). O resto dos familiares (extended family members) necesitan residir no Reino Unido antes do 31 de decembro de 2020.  

Os familiares extracomunitarios dun cidadán da UE que non residan no Reino Unido deberán solicitar un family permit 

  • Os familiares que queiran reunirse cun cidadán da UE que xa posúa o pre-settled  status ou settled status deberán solicitar un  EU Settlement Scheme Family permit 
  • Os familiares que queiran viaxar cun cidadán da UE ao Reino Unido, ou reunirse co cidadán da UE que xa reside no Reino Unido pero que non solicitou aínda o settled status ou pre-settled status, poderán solicitar un EEA Family Permit

Todos a cidadáns UE, independentemente da súa idade, deberán presentar a súa solicitude para obter o pre-settled status ou settled status en base ao EU Settlement Scheme antes do 30 de xuño de 2021 (deberán residir no Reino Unido antes do 31 de decembro de 2020). No caso das solicitudes dos menores de 21 anos, estes poderán presentar a súa solicitude tamén a través da App para dispositivos Android ou iPhone ‘ EU Exit: ID Document Check’. Toda a información sobre estas solicitudes aquí.  

Os menores poderán demostrar a súa residencia no Reino Unido de dúas maneiras:  

  • Polo seu propio dereito como cidadáns UE, o que conleva presentar probas de residencia que cubran os períodos de residencia necesarios.  
  • A segunda vía é solicitala en base á residencia dun proxenitor e para iso, é necesario demostrar a súa relación familiar. Esta segunda opción require que os proxenitores ou titores presenten a súa solicitude previamente, xa que para vincular as solicitudes é necesario introducir o número de solicitude do proxenitor ou titor na solicitude do menor.  

Máis información sobre estas solicitudes aquí. 

Realiza a túa consulta

Se tes algunha dúbida respecto ás consecuencias do brexit, podes poñerte en contacto co equipo da Fundación Galicia Europa a través deste formulario:

© Fundación Galicia Europa

ContactoAviso Legal